Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie

 

 

 

Op 17 maart 1959 vertelt Jans in haar brief over een 'kerkdienst voor gewas en arbeid: "Zondagmorgen was de tijd om van de djagung oogst een gedeelte aan de kerk te geven. Voor de preekstoel lagen de stapels djagung vruchten. Ook enkele andere dingen, als pisang, tebu (suikerriet), eieren, enz. De kippen waren buiten vastgebonden. Toen het begon te regenen protesteerden ze hevig. Dan staat er ineens een jongen op om ze wat te verplaatsen. Weet je wat ik dacht toen ik de kerk uitkwam: 'k Mopper wel eens op dit of dat hier. Maar wat zal ik in Holland zoiets missen. 't Was zo'n mooi gezicht. En na de dienst verkopen. Dat ging niet zo vlot want men heeft nog zoveel djagung. 'k Heb toen maar heel wat genomen. 't Is zo goedkoop dit jaar de djagung. Wat is dat toch gemakkelijk voor ons. En beetje meer of minder geld, en klaar ben je. Nee, dan de mensen hier. 'k Heb een groot respect voor de tani hier gekregen. Wat is 't moeilijk om voldoende eten uit de grond te krijgen en dan is 't nog zo goedkoop, en de artikelen in de toko schreeuwend duur."

Zaaiactie (brief Jans 19 mei 1959): "Gistermiddag ben ik naar da kampong van de radja geweest, voor 't eerst en voor 't laatst. De gemeente hier organiseerde een zaaiactie. De gehele gemeente deed mee. In 8 groepen verdeeld. Een groep bleef achter voor 't gebed. Zeven groepen gingen er op uit. Papa bleef hier. 'k Ben mee geweest naar die kampong. 't Was een hele wandeling heen en terug, maar dat was eigenlijk wel goed voor me. 'k Loop hier veel te weinig. De radja hier is eigenlijk erg vijandig. Hij ontving ons hartelijk en beleefd, maar hij moet van 't Evangelie niets hebben.

Vanmiddag werd er door alle zeven groepen verslag uitgebracht. Behalve de radja, was er over 't algemeen veel vreugde en ook de vraag om verder onderricht. Veel mensen kwamen met de vraag: Maar wij die niet op school geweest zijn, wij kunnen niet lezen. En als God ons dan Zijn boek voorhoudt en wij kunnen niet lezen worden we niet aangenomen.

'k Ben blij dat ik dit nog heb mogen mee maken. De mensen waren allemaal zo enthousiast. Hoerwel het regende was de kerk toch vol en ontbraken er weinig. En je weet misschien nog wel hoe bang de mensen voor regen zijn. Gelukkig was 't ergste van de regen al over toen we op weg gingen."

Voor een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken in de Sumbanese kerk per medio 1969, zie Piet's rondzendbrief van augustus 1969. (Daaruit blijkt o.a. ook dat er op Sumba een plaats Ede bestaat.)